Proběhlo veřejné pozorování

V sobotu 7.9.2013 proběhlo pozorování pro veřejnost, které jsme avizovali. Nejprve přes den měli návštěvníci koncertu v kostele sv. Jinřicha ve Starých Hamrech možnost pozorovat Slunce, dozvědět se něco o Beskydské oblasti tmavé oblohy, pro děti bylo připraveno jednoduché poznávání souhvězdí a planet.

 

Večer se pak u chaty Švarná Hanka sešlo 20 – 30 zájemců o pozorování noční oblohy, která byla zcela jasná bez mráčku a poseta stovkami hvězd. Souhvězdími a objekty hlubokého vesmíru prováděl Tomáš Hynek z ostravské hvězdárny, k dispozici byly dva dalekohledy o průměru 250 mm a jeden o průměru 114 mm.

Poslední skupinky pozorovatelů se po louce trousily ještě po půlnoci, kdy už vycházely souhvězdí zimní oblohy. V té době se ale astroturistika změnila v agroturistiku a záchranu drahé techniky před skupinkou zvědavých přežvýkavců.