Připravujeme Noc vědců na Visalajích a den otevřených dveří na Bílém kříži

Od pátku 27. do soboty 28. září pořádá na ekosystémové stanici Bílý Kříž Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i Den otevřených dveří, během nějž proběhne též Noc vědců.

 

Ekosystémová stanice Bílý kříž

Ekosystémová stanice Bílý kříž

 

Ta tentokrát připadá na začátek svátku sv. Václava. Ve starém křesťanském kalendáři totiž nové datum začíná setměním (v židovském a muslimském to tak zůstalo). Dosud tak slavíme alespoň sv. Mikuláše, Boží hod vánoční (Štědrým večerem), i své narozeniny. A toutéž nocí samozřejmě začíná i Den české státnosti.

 

Zahájení Dne otevřených dveří je v pátek 27.9 v 15 h, konec v sobotu 28.9 v 15 h, “noční” přestávka je od 23 h do 9 h.

 

V pátek současně probíhá na témže místě  jedna z akcí Noci vědců, jejímž spolupořadatelem je zde Amatérská prohlídka oblohy, Slovenský zväz astronómov a Slovenská Astronomická spoločnosť pri SAV. Ti budou působit i na druhém stanovišti ve Visalájích – to je též nejbližší autobusová zastávka (konečná), jen 2,3 km severně od ekosystémové stanice.

 

Místo konání je pro takovou noc zvláště vhodné. Nejen kvůli unikátní stanici Akademie věd, ale také proto, že to je oblast, kde je noční prostředí mnohem blíže tomu přírodnímu než na valné většině českého území. Proto tam také byla letos vyhlášena mezinárodní Beskydská oblast tmavé oblohy. Samozřejmě do ní zasahuje vliv světla ze vzdálených měst, ruší i světlo od toho mála veřejného osvětlení, které se v oblasti nachází, přesto je místo natolik unikátní, že podobně kvalitní oblohu najdete nejblíže na Šumavě, v Jizerských horách, nebo na východě Slovenska v Poloninách.
Bezměsíčný večer bude příležitostí porozumět střídání dne a noci, seznámit se s tím, jak se mění a měří světelné poměry, i jaký to má vliv na rostliny, živočichy i na nás. Pokud bude jasno, tak se bude možné pokochat hvězdným nebem tak tmavým, jaké na žádné české hvězdárně nenajdete! Jeho znalci nabídnou i pohledy přes dalekohledy.

 

Loňský ročník Noci vědců

Loňský ročník Noci vědců

 

Kromě toho už za světla vědci ukáží něco ze své práce a předvedou vybavení ekosystémové stanice. Ta se zabývá především výzkumem asimilace uhlíku rostlinami, zde především mladou smrčinou, výjimečná je svou dvojicí skleněných “sfér”, v nichž se zkoumá vliv velmi zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, jakou můžeme (bohužel) očekávat už v tomto století.

 

Podrobný program dne otevřených dveří i Noci vědců i s časovým harmonogramem zveřejníme na stránkách www.boto.cz a www.facebook.com/NebePlneHvezd během následujícího týdne.