Noc vědců v Beskydech

V rámci projektu Beskydské oblasti tmavé oblohy na konci září pořádala Amatérská prohlídka oblohy (sekce České astronomické společnosti) ve spolupráci mladými lidmi podpořenými z programu Think Big Nadace O2 na Gruni ve Starých Hamrech Evropskou noc vědců.

 


Realizační tým

Tato akce je celoevropská, v rámcí ní mají lidé možnost navštívit vědecká pracoviště, jako jsou hvězdárny, vysoké školy, nebo naopak vědci zamíří mezi lidi. Na Gruni se letos poprvé konala vědomostní stezka z turistické chaty Švarná Hanka směrem na klimatologickou stanici ustavu CzechGlobe. Celkem bylo cestou 6 stanovišť, kde se účastníci mohli dozvědět třeba o mezosferických blescích, způsobech a významu měření teploty, pozorovat oblohu, největší úspěch pak mělo stanoviště o velkých šelmách v Beskydech. Cíl stezky byl na klimatologické stanici, kde byla možnost prohlídnout si skleníky, kde se pěstují rostliny v různých koncentracích oxidu uhličitého a zjišťuje se vliv jeho koncentrace na růst rostlin.


Stanoviště o šelmách

Dále byla na stanici ke zhlédnutí automatická stanice k videopozorování meteorů, která byla postavena v rámci projektu Beskydské oblasti tmavé oblohy. Je rozšířením celoevropské sitě kamer CEMeNt, která slouží k zjištování drah meteorů při průletu atmosférou. Součástí stanice je také čidlo k měření světelného znečištění, které je v oblasti na velmi nízké úrovni a je tak dobrým předpokladem k založení oblasti tmavé oblohy, která bude založena 4. 3. 2013 k příležitosti 40. výročí založení CHKO Beskydy.


Výherce vědomostní stezky o dalekohled

Mimo absolvování stezky byla také možnost navštívit místní dřevěný kostel. Večer se pak v sále konaly přednášky, posluchači se mohli dovědět jak si oběvit vlastní proměnnou hvězdu, vlastní planetku nebo o úkazech, které jsou pozorovatelné pouze ve zdejší unikátní tmě. Celkem se akce zúčastnilo zhruba 300 návštěvníků. Doufáme, v příštím roce nastavenou laťku překonáme.