Beskydská oblast tmavé oblohy založena

Po ročních přípravách byla v pondělí 4.3.2013 založena Beskydská oblast tmavé oblohy (BOTO). Stalo se tak v rámci 40. výročí založení CHKO Beskydy. Oblast byla založena formou memoranda, které podepsalo 5 zakládajících organizací za podpory 12 obcí, na jejichž území se oblast rozkládá.

Česko – slovenská Beskydská oblast tmavé oblohy vzniká po vzoru česko – polské Jizerské oblasti tmavé oblohy, která byla vyhlášena v roce 2009 jako první mezinárodní oblast tohoto druhu na světě. Vyhlášením Beskydské oblasti tmavé oblohy se Česká republika stává jedinou zemí na světě, která má dvě takové oblasti zasahující přes hranice na území dalšího státu. Beskydská oblast tmavé oblohy poskytne kromě ochrany nočního životního prostředí také pravidelné veřejné akce pod tmavou oblohou. Upozornit na to, že tma začíná být ohroženým druhem a že pro ochranu našeho přirozeného nočního prostředí musíme něco udělat, to jsou jedny z hlavních úkolů vyhlášené oblasti.

Základní informace o BOTO

Jas oblohy: 21,2 – 21,3 MSA, Bortle stupeň 3 – 4, MHV 6,5 mag, rozloha: 308 km2, z toho 222,3 km2 v ČR, 85,7 km2 v SR, pořadí: 29. založená, 9. největší v rozloze na světě v době založení (již 8.3.13 odsunuta na 10. příčku), zakládající organizace: Česká astronomická společnost, Slovenská astronomická společnost, CHKO Beskydy, CHKO Kysuce a Lesy ČR, web: www.boto.cz

Mapa BOTO
Vymezení oblasti

Slavnostní akt založení se konal dne 4.3.2013 na turistické chatě Švarná Hanka na Gruňi ve Starých Hamrech. K tomuto byla uspořádána tisková konference za účasti většiny významných médií. Na konferenci zazněly přednášky partnerů z z Jizerské oblasti tmavé oblohy (ČR – Polsko) a Parku tmavej oblohy Poloniny (SR), byla představena také patronka oblasti Alena Zárybnická, která byla zvolena veřejným hlasováním. Následoval podpis memoranda před objektivy kamer a fotoaparátů.

Podpis memoranda
Podpis memoranda
Podepsané memorandum
Podepsané memorandum

A co podpis memoranda znamená? Především se dá očekávat další rozvoj astroturistiky. Ten už započal před rokem při startu projektu. Konal se zde první ročník Noci vědců v Beskydech, při příležitosti meteorického roje Geminid zde uspořádala Společnost pro meziplanetární hmotu svůj seminář a pozorovatelskou expedici a na jaře 2013 je plánován astronomický den (o podrobnostech budeme informovat). Není to ale jen „společenská“ úloha v pořádání akcí, za zmínku stojí také fungující měřící stanice, která monitoruje světelné znečištění v oblasti a také jako vedlejší produkt je zapojena do sítě bolidových kamer CeMeNT. V oblasti se také v rámci projektu podařilo instalovat 6 geocache, které návštěvníky zavedou na místa, odkud je v noci dobrý výhled, kvalitní obloha a také je sem vhodný přístup. Na jaře 2013 budou také instalovány hraniční cedule a dokončen film studentky Slezské univerzity Žofie Milatové, ve kterém jsou zachyceny přípravy založení oblasti. Největší díl práce na většině zmíněných aktivit nesou Jan Kondziolka, Martin Mašek, a Milada Moudrá. Upřímný dík patří telefonnímu operátorovi Telefónica O2, která prostřednictvím programu pro mladé lidi Think Big tento projekt opakovaně podpořila. Děkujeme!